Beschermd monument

Station Groenendaal met schuilplaats

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden
ID: 1098   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1098

Besluiten

NMBS-station Groenedaal met schuilplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2763

Beschrijving

Het station van Groenendaal is beschermd als monument. De bescherming omvat het stationsgebouw en het wachthuisje (of schuilplaats) aan de overzijde van het spoor.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
"De industrieel-archeologische waarde: op het interieur na gaaf bewaard voorbeeld van een qua omvang relatief bescheiden station in 1893-1896 gebouwd door de Belgische Staatsspoorwegen volgens het gangbare programma in zogenaamde nationale stijl, gekenmerkt door een neotraditionele vormgeving met schuchtere toepassing van nieuwe technieken in de vorm van een luifeldak op gebogen ijzeren schoren en een als een oranjerie uitgewerkte schuilplaats voor reizigers overspannen met polonceauspanten."
"De historische waarde: de zeer verzorgde detailafwerking en het rijkelijk gebruik van natuursteen verwijzen naar de grote aantrekkingskracht die Groenendaal op het einde van de 19de eeuw bij de rijke, stedelijke burgerij genoot. Hieraan waren niet alleen de charme van het Zoniƫnwoud, maar ook de aanwezigheid van de renbaan van Groenendaal (1889), de regelmatige bezoeken van koning Leopold II en de nabije ligging van het koninklijk domein van Tervuren met de Koninklijke Golfclub zeker niet vreemd."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000072, Stationsgebouw Groenendaal met schuilplaats (G. Paesmans, 1992).


Waarden

Het station van Groenendaal met inbegrip van de schuilplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Groenendaal met schuilplaats

Groenendaalsesteenweg 149 (Hoeilaart)
Spoorwegstation met schuilplaats, gebouwd in 1893-1896. Karakteristiek voor het station van Groenendaal is de vrij luxueuze uitvoering met overvloedig gebruik van natuursteen en grote aandacht voor het detail.