Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Postelse Hofstede

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110727
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110727

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Baksteenbouw tussen twee zijtrapgevels, gebouwd als jachtverblijf in 1858.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Postelse Hofstede

Reuselseweg 66 (Mol)
Baksteenbouw tussen twee zijtrapgevels, gebouwd als jachtverblijf in 1858.