Postelse Hofstede

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Reuselseweg
Locatie Reuselseweg 66, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postelse Hofstede

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Baksteenbouw tussen twee zijtrapgevels, gebouwd als jachtverblijf in 1858 door Prins Philippe, Graaf van Vlaanderen en gelegen nabij de grens met Nederland. Heden sterk gerenoveerd en uitgebreid tot een complex in neotraditionele stijl.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Postel

Mol (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.