Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-01-2001 tot heden

ID: 11088   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11088

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, percelen en huizen nabij de kerk en hoeve Hof te Eichem
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-2001  ID: 3638

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de parochiekerk Sint-Martinus met omliggend kerkhof is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de bebouwing en percelen ten zuiden, ten westen en ten noorden van de kerk en het kerkhof. De als monument beschermde kerk, het kerkhof, de kerkhofmuur met toegangspijlers en inkomhek en het toegangsstraatje ten westen van de kerk behoren niet tot deze bescherming.Waarden

De percelen en huizen ten westen, noorden en zuiden van kerk en kerkhof zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als afzonderlijke heerlijkheid die Eichem zeker tot 1289 blijk te zijn geweest, meer bepaald de kerksite met haar onmiddellijke omgeving, een configuratie die met het toponiem, het patrocinium van Sint-Martinus en het feit dat de abdij van Nijvel er belangrijke gronden en rechten had, op een vroegmiddelleeuwse oorsprong wijst.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving van parochiekerk Sint-Martinus

Eichemstraat, Lindenbergstraat (Ninove)
De kerksite is geheel ingebouwd in de bebouwing van de Eichemstraat en de Lindenbergstraat en is uitsluitend bereikbaar via een smal straatje tussen woningen bij de hoek van beide straten.