Beschermd monument

Dorpspomp met beeld van Maarten Steyaert

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 11160   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11160

Besluiten

Gemeentehuis van Zomergem, dorpspomp en dorpskern van Zomergem
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2968

Beschrijving

De dorpspomp met beeld van Maarten Steyaert is beschermd als monument. De onmiddellijke omgeving van de dorpspomp werd samen met de dorpskom van Zomergem beschermd als dorpsgezicht op 10 november 1995, de dorpspomp maakt geen deel uit van deze bescherming.


Waarden

De dorpspomp met beeld van Maarten Steyaert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als voorbeeld van een monumentale openbare pomp van arduin opgericht in 1863 door bouwmeester Edm. Paternotte in het dorpscentrum van Zomergem.
Als monumentale openbare pomp die tevens een herdenkingsmonument is aan de in Zomergem geboren theoloog, primus van de universiteit van Leuven, genaamd Maarten Steyaert (1647-1701), namelijk met obelisk op sokkel bekroond door een borstbeeld van Maarten Steyaert.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpspomp met beeld van Maarten Steyaert

Maarten Steyaertplein zonder nummer (Lievegem)
Monumentale hardstenen pomp, ingehuldigd op 8 september 1863 op de plaats van een gemeenschappelijke waterput. Als bekroning van de gedenknaald staat een bronzen borstbeeld van de in Zomergem geboren theoloog Maarten Steyaert, geplaatst in 1991.