Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 22-10-1975 tot heden
ID: 1119   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1119

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-1975  ID: 889

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument. De bescherming als monument van de kerk (toren, schip en koor) van 22 november 1949 werd uitgebreid met de twee zijbeuken (met inbegrip van de flankerende sacristieën) op 22 oktober 1975.Waarden

De rangschikking als monument van de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Kapelle is uitgebreid tot de zijbeuken omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Brikstraat 2 (Herne)
Heterogeen gebouw met ommuurd kerkhof, en volgende plattegrond: een westertoren met noordertraptorentje, een driebeukig hallenschip, een koor met driezijdige sluiting en flankerende sacristieën. Van de oudste toestand uit de 13de eeuw blijft de vierkante toren over.