Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geboortehuis van Emmanuel Rollier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111943
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111943

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden, U-vormig complex met zichtbaar verankerde, gecementeerde gevels, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geboortehuis van Emmanuel Rollier

Emile Verhaerenstraat 14, 14A (Puurs-Sint-Amands)
Heden, U-vormig complex met zichtbaar verankerde, gecementeerde gevels, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.