Beschermd monument

Stenen windmolen

Beschermd monument van 13-03-1979 tot heden
ID: 11211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11211

Besluiten

Stenen windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1242

Beschrijving

De stenen windmolen is beschermd als monument. In hetzelfde beschermingsbesluit werd de molen met zijn onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stenen windmolen

Holleweg zonder nummer (Zottegem)
Voormalige stenen beltmolen (grondzeiler), met houten roeden (nog deels aanwezig) in gietijzeren askop; het ontstaan gaat tot 1762 terug.