Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Cleynen Helm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112405
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112405

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huis met oudere kern; de later opgetrokken derde bouwlaag en de algemene gevelordonnantie verwijzen naar een jongere verbouwing, wellicht uit de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Cleynen Helm

Grote Markt 3 (Turnhout)
Huis met oudere kern; de later opgetrokken derde bouwlaag en de algemene gevelordonnantie verwijzen naar een jongere verbouwing, wellicht uit de eerste helft van de 19de eeuw.