Sint-Michielsbrug

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Michielshelling
Locatie Sint-Michielshelling zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1139.1
  • 4.01/44021/359.1
  • OO001450

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Michielsbrug

Sint-Michielshelling zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Sint-Michielsbrug gerealiseerd onder burgemeester E. Braun naar ontwerp van Louis Cloquet (1905-1909), met mooie centrale lantaarn met bronzen Sint-Michielsbeeld door R. Rooms.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De Sint-Michielsbrug is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de brug als volgt werd gemotiveerd: als brug gebouwd in het begin van de 20ste eeuw in neogotische stijl. De motivering van de historische en artistieke waarde klinkt als volgt: als stadsbeeldbepalend element.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000692, Sint-Michielsbrug, advies KCML (1983).

Waarden

De Sint-Michielsbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.