Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Domein Ter Walle

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-11-1996 tot heden
ID: 11254   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11254

Besluiten

Domein Ter Walle
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3122

Beschrijving

Het domein Ter Walle te Zomergem is beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werden het herenhuis, de walgrachten, het toegangshek en de veldesdoorn ook beschermd als monument.Waarden

Domein 'Ter Walle' is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als site van een omgracht vroeger 'huys van plaisance', die zich thans voordoet als een gedeeltelijk omgracht park met centraal ingeplante herenwoning uit de l8de-19de eeuw met oudere kern, waarbij de monumentale bomen ook getuigen van de ouderdom van het domein en die als entiteit een karakteristieke historische landelijke bewoningsvorm illustreert in een heden dicht bebouwde wijk van de dorpskern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Ter Walle

Ter Wal 4 (Lievegem)
Domein Ter Walle gaat terug op een site met walgracht en omvat een 18de-/19de-eeuws landhuis omgeven door een deels omgracht park met enkele merkwaardige bomen.