Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee huizen en magazijnen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112582
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112582

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie huizen met achterliggende magazijnen, gebouwd circa 1922.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee huizen en magazijnen

Oude Vaartstraat 28-30, 34 (Turnhout)
Eenheidsbebouwing van drie huizen met achterliggende magazijnen, gebouwd circa 1922.