Beschermd monument

Station van Melle

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID: 11268   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11268

Besluiten

Spoorwegstation Melle
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4274

Beschrijving

Het 19de-eeuwse stationsgebouw van Melle is beschermd als monument.Waarden

Het spoorwegstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde


Als voorbeeld van een in oorsprong landelijk station, met name de huidige lage zijvleugel van anderhalve bouwlaag, in 1853 door de Staatsspoorwegen gebouwd ter vervanging van een ouder bureaugebouwtje dat reeds in 1848 werd vermeld en dit aan één van de oudste spoorweglijnen van het land, namelijk de lijn Gent - Brussel.
De hier toegepaste stijl berust op een zeldzaam voorkomende vermenging van neoclassicistische en eclectische(neorenaissancistische) stijlelementen in de stationsarchitectuur, inzonderheid door de aanwezigheid van zowel horizontale platte banden en knipvoegen als van arduinen sierelementen en rondbogen op de gelijkvloerse verdieping. Dit is het gevolg van de bouwgeschiedenis van dit geheel gaande van 1853 tot 1886.
Het eigen karakter van dit station ligt tevens in het volumespel, een voorbeeld van een door uitbreiding (1886) gegroeide variante op het algemene schema met hoofdvolume van twee bouwlagen en zijvolumes met respectievelijk plat dak en zadeldak. (industrieel-archeologische waarde)
Het betreft tevens een materiële getuige met algemene voorbeeldwaarde van de betekenis die de aanwezigheid van een station aan een belangrijke oude spoorlijn vanaf 1837 voor de economische en sociale geschiedenis van de lokale bevolking heeft gehad alsook van de invloed van die aanwezigheid op de lokale ruimtelijke ontwikkelingen. (sociaal-culturele waarde)

industrieel-archeologische waarde


Als voorbeeld van een in oorsprong landelijk station, met name de huidige lage zijvleugel van anderhalve bouwlaag, in 1853 door de Staatsspoorwegen gebouwd ter vervanging van een ouder bureaugebouwtje dat reeds in 1848 werd vermeld en dit aan één van de oudste spoorweglijnen van het land, namelijk de lijn Gent - Brussel.
De hier toegepaste stijl berust op een zeldzaam voorkomende vermenging van neoclassicistische en eclectische(neorenaissancistische) stijlelementen in de stationsarchitectuur, inzonderheid door de aanwezigheid van zowel horizontale platte banden en knipvoegen als van arduinen sierelementen en rondbogen op de gelijkvloerse verdieping. Dit is het gevolg van de bouwgeschiedenis van dit geheel gaande van 1853 tot 1886.
Het eigen karakter van dit station ligt tevens in het volumespel, een voorbeeld van een door uitbreiding (1886) gegroeide variante op het algemene schema met hoofdvolume van twee bouwlagen en zijvolumes met respectievelijk plat dak en zadeldak. (industrieel-archeologische waarde)
Het betreft tevens een materiële getuige met algemene voorbeeldwaarde van de betekenis die de aanwezigheid van een station aan een belangrijke oude spoorlijn vanaf 1837 voor de economische en sociale geschiedenis van de lokale bevolking heeft gehad alsook van de invloed van die aanwezigheid op de lokale ruimtelijke ontwikkelingen. (sociaal-culturele waarde)

Aanduiding van

Is de bescherming van

Station van Melle

Gemeenteplein 2 (Melle)
Stationsgebouw opgericht aan de spoorlijn Gent-Brussel in 1837 en in 1870 vergroot tot het huidige station. Landelijk station van heden geelgeschilderde bak- en natuursteen in eclectische stijl met neoclassicistische ingrediënten.