Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van Klein-Brustem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 112812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112812

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen kapel heden gelegen in landbouwgebied op een met meidoorn omhaagd perceel.Waarden

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van Klein-Brustem

Balebossen zonder nummer (Westerlo)
Bakstenen kapel heden gelegen in landbouwgebied op een met meidoorn omhaagd perceel.