Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Kruisestraat
Locatie Kruisestraat 1 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/330.1
  • OW001347

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Kruisestraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)

Betreffende hoeve ligt in het als landschap beschermde komgrondengebied van Lampernisse. Dit gebied, gelegen aan de landzijde van de in de 10de eeuw opgeworpen Oude Zeedijk, weerspiegelt nog bijzonder goed het middeleeuwse landschap gekenmerkt door grote komgronden met grillig perceelpatroon en vele grachten, versneden door zandige oeverwalafzettingen waarop zich de bewoning vestigde.

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen
Datering18de eeuw

Beschrijving

De 18de-eeuwse boerenwoning van de hoeve te Alveringem, is beschermd als monument.

Waarden

Boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als een historische site, getuige van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de kuststreek;
Als interessant 18de-eeuws boerenhuis; de waarde ervan ligt voornamelijk vervat in de volgende bewaarde kenmerken: het volume, de indeling, het materiaalgebruik en de afwerking (onder meer houten kozijnconstructies voor de muuropeningen), en in het bijzonder de typische interieurelementen (onder meer houten schoorsteenmantels eenvoudig of uitgewerkt in Lodewijk XVI-stijl en met aansluitende muurkasten, trapluik, houten draaitrap, trapkast).

sociaal-culturele waarde


Als een gave 18de-eeuwse, architecturale component van het landschappelijk waardevolle komgrondengebied, waarvan het huidig bodemgebruik, de bebouwing, het percelerings- en het afwateringspatroon nauwelijks afwijkt van deze aangeduid op de Ferrariskaart (1771 - 1778).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.