Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Kruisestraat
Locatie Kruisestraat 1, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning
gelegen te Kruisestraat 1 (Alveringem)

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Oudlandpolders van Lampernisse

Deze bescherming is geldig sinds 30-01-2002.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Midden weilanden gelegen hoeve met losse bestanddelen en achterliggende boomgaard, aan de Leerzevaart. Willekeurige opstelling van gebouwen rondom begraasd erf met vaalt, bereikbaar via bakstenen bruggetje over vermelde vaart. Mooi geheel.

Boerenhuis van vier traveeën + twee traveeën rechter opkamer en één bouwlaag onder een deels mank zadeldak (nok parallel aan de vaart en straat, Vlaamse en mechanische pannen) met kort overstekende rand, uit de 18de eeuw. Verankerde, witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint. In de linker travee van de zuidgevel: oorspronkelijk beluikt venster met getralied bolkozijn, geprofileerde bovendorpel en kleine roedeverdeling, in rondboognis; beluikte vensters met houten bolkozijn en kozijn ter hoogte van derde en vierde travee; opkamervenster eveneens voorzien van beluikt houten bolkozijn; rechthoekige kelderopeningen, het linkse met getralied kozijn, het rechtse met beluikt houten bolkozijn, onder opkamer. Kozijndeur met geprofileerde tussendorpel en rechthoekig bovenlicht met kleine roedeverdeling, in getoogde omlijsting met sluitsteen ter hoogte van tweede travee. Blauwstenen dorpel. Aanbouwsel van één travee onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, golfplaten) links van de opkamer.

Noordgevel met uitspringend rechter gedeelte. Opkamer met beluikt, getralied kozijnvenster. Soortgelijk venster in oostelijke zijgevel van uitspringend gedeelte. Beluikt steekboogvenster met geprofileerde tussendorpel in laatst genoemde. Rechthoekig keldervenster met getralied kozijn onder opkamer en rechts uitbouw. Rechthoekige deur, zie zuidgevel, rechts van vermeld steekboogvenster. Steekboogdeurtjes in uiterst linker en rechtertravee. Koperen gedenkplaat ter nagedachtenis van gesneuvelden met opschrift: "A la mémoire des mitrailleurs morts au champ d'honneur devant Dixmude décembre - mai 1916. Baets, Fr. caporal. Van Erpe, M. soldat. Vissers, G. id. Verschueren, A. id. Van den Bosch, F. id.". Oostelijke zijgevel met aandak, schouderstukken en muurvlechtingen (oorspronkelijk ook topstuk ?). Beluikt, getralied steekboogvenster met geprofileerde tussendorpel en kleine roedeverdeling, ter hoogte van opkamer. Houten kloosterkozijn met benedenluik en kleine roedeverdeling, in de top.

Ten noorden van boerenhuis. stalling onder zadeldak (nok parallel aan het huis, Vlaamse pannen). Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint. Deels vernieuwde zuidgevel. Uilegat in oostelijke zijgevel.

Tegen noordgevel van boerenhuis aanleunend dwarsschuurtje met stallingen onder mank zadeldak (nok loodrecht op het huis, Vlaamse pannen), uit de 19de tot 20ste eeuw, als zuidwestelijke begrenzing van erf. Verankerde baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen. Voorliggend bakstenen koertje.

Overige gebouwen zonder noemenswaardigheid.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Alle teksten

Aanvullende informatie

Aan de gevel is een gedenkplaat voor het 8ste linieregiment bevestigd. Ze bestaat uit een wit geschilderde vijfhoekige steen, bovenaan in een punt eindigend, met een ingelegd bronzen medaillon.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (14-04-2017 )

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.