Beschermd monument

Hotel Vanden Meersche

Beschermd monument van 10-07-1986 tot heden

ID
11314
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11314

Besluiten

Hotel Vanden Meersche en binnenkoer
definitieve beschermingsbesluiten: 10-07-1986  ID: 2166

Beschrijving

Het Hotel Vanden Meersche is met uitzondering van de vleugel van het nieuwe gedeelte aan de noordwestzijde van de binnenkoer beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de bescherming als volgt werd gemotiveerd: de historische waarde van de site, waar zich vroeger de huizen van de Groten en Clenen Pelicaen en de herberg De Pelicaen bevonden, die midden 16de eeuw werden herbouwd door Jan Damman, heer van Oombergen tot een fraaie patriciërswoning, die in de 17de eeuw werd uitgebreid door de adellijke familie du Faing en tenslotte door J.-B.J. Vanden Meersche, heer van Berlare en Bareldonk tot een 18de-eeuws herenhuis omgevormd. De historische waarde als groot herenhuis met als oudste gedeelte de vleugel aan de hoek Zandberg-Nederpolder gevormd door drie 16de-eeuwse trapgevels in traditionele stijl, in het midden van de 17de eeuw gewijzigd in laatbarokstijl en met 20ste-eeuwse aanpassingen; een uitbreiding in traditionele stijl uit het tweede kwart van de 18de eeuw; en met de 18de-eeuwse dienstgebouwen van de oostelijke vleugel, in het derde kwart van de 19de eeuw omgevormd, alsook het grillig gebogen muurscherm dat de noordzijde van de binnentuin afschermt. De historische waarde van de zeer rijke interieurs in rococostijl met onder meer eretrap en allegorische muurschilderingen in het trappenhuis, plafondbeschildering in groteskestijl, empiresalon en papierbehang met chinoiserie.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000759, Hotel Vanden Meersche, advies KCML (1986).


Waarden

Het voormalig Hotel Vanden Meersche, huidig Moederhuis van de Zusters der Kindsheid Jesu, is, met uitzondering van de vleugel van het nieuwe gedeelte aan de noordwestzijde van de binnenkoer beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Vanden Meersche

Nederpolder 1 (Gent)
Het Hotel Vanden Meersche klimt op tot de huizen de Groten en Clenen Pelicaen, die circa 1547 werden herbouwd tot een patriciërswoning, waarvan nog enkele vleugels resteren. In de 18de eeuw onder Jean-Baptiste Ignace Vanden Meersche omgevormd tot een typisch, grootschalig herenhuis met straat- en tuinvleugels rondom een binnentuin.