Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie Sint-Huybrecht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113163
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113163

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pastorie wordt gedateerd 1663 en maakt sinds 1986 deel uit ven het U-vormig geheel van de nieuwe pastoriesite.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Huybrecht

Dorp 33 (Zandhoven)
Pastorie wordt gedateerd 1663 en maakt sinds 1986 deel uit ven het U-vormig geheel van de nieuwe pastoriesite.