Beschermd monument

Zuid-Abdijmolen

Beschermd monument van 15-10-1974 tot heden

ID
11319
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11319

Besluiten

Houten windmolen De Abdijmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1974  ID: 775

Beschrijving

De Zuid-Adbijmolen te Koksijde is beschermd als monument.Waarden

De abdijmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Zuid-Adbijmolen

Jaak Van Buggenhoutlaan zonder nummer (Koksijde)
De Zuid-Abdijmolen is een houten standaardmolen met open voet, die fungeert als korenwindmolen. Kenmerkend is dat het een vrij zeldzaam geworden driezoldermolen betreft.