Beschermd monument

Maalderij Van Doren

Beschermd monument van 22-06-1983 tot heden

ID: 1132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1132

Besluiten

Watermolen maalderij Van Doren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1983  ID: 1925

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de maalderij Van Doren. De watermolen is met omgeving beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de watermolen met turbine, genaamd maalderij Van Dooren als volgt werd gemotiveerd: "De watermolen met turbine (maalderij Van Dooren) Molenstraat 2 te Rotselaar, als watermolen uit de 17de eeuw die in de 19de en 20ste eeuw tot semi-industriƫle maalderij werd omgebouwd en onder andere van een turbine en van een silogebouw werd voorzien.

Delen:

  • de molenaarswoning 17de eeuw (niet inbegrepen: de 20ste-eeuwse aanbouw)
  • het molengebouw met alle werktuigen van de koude en warme maalcyclus, hun toebehoren, hun aandrijvingssystemen en de transportsystemen; de installatie voor elektriciteitsopwekking met aandrijvingskoppeling; de turbine
  • de silo uit 1902 met inbegrip van de inboedel, de werktuigen en transportsystemen
  • de lossluizen
  • het metselwerk van het eilandhoofd van de sluis op de Dijle
  • de paardenstal (18de eeuw) met inrichting (beschotten, hooiruiven, drinkbakken)
  • de 19de-eeuwse schuur naast de paardenstal
  • de brandstofpomp naast de ingang
  • de houten schuur
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000703, Watermolen met turbine, genaamd maalderij Van Dooren en de omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De molenaarswoning (17de eeuw) - het molengebouw met alle werktuigen van de koude en warme maalcyclus, hun toebehoren, hun aandrijvingssystemen en de transportsystemen; de installatie voor elektriciteitsopwekking met aandrijvingskoppeling; de turbine - de silo uit 1902 met inbegrip van de inboedel, de werktuigen en transportsystemen - de lossluizen - het metselwerk van eilandhoofd en de sluis op de Dijle - de paardenstal (18de eeuw) met inrichting (beschotten, hooiruiven, drinkbakken) - de 19de-eeuwse schuur naast de paardenstal - de brandstofpomp naast de ingang - de houten schuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Maalderij Van Dooren

Molenstraat 2 (Rotselaar)
Grote watermolen, te dateren tussen de 17de eeuw en circa 1900, met woonhuis, molengebouw, turbinehuis, silogebouw, paardenstal, schuur en bakhuis.