Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113290

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De bouw van het herenhuis wordt gesitueerd op het einde van de 18de tot het begin van de 19de eeuw. Het oorspronkelijk volume en de gevelordonnantie bleven behouden.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch herenhuis

Polderstraat 12 (Zwijndrecht)
De bouw van het herenhuis wordt gesitueerd op het einde van de 18de tot het begin van de 19de eeuw. Het oorspronkelijk volume en de gevelordonnantie bleven behouden.