Beschermd monument

Graf en grafteken Deschuyffeleer

Beschermd monument van 15-05-2019 tot 16-12-2019 (voorlopige bescherming)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
113547
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113547

Besluiten

Graf en grafteken Deschuyffeleer
voorlopige beschermingsbesluiten: 15-05-2019  ID: 14831

Beschrijving

Deze bescherming betreft het graf en grafteken Deschuyffeleer (grafperceel: blok F, graf 522A).Waarden

Het graf en grafteken Deschuyffeleer zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Uniek grafteken opgericht in 1960 voor de in 1959 jong gestorven en ter plaatse begraven Jozef Deschuyffeleer. Hij was een boegbeeld van de sociale Vlaamse christelijke zuil tijdens het interbellum tot de jaren 1950. Jozef Deschuyffeleer was zijn hele leven rechterhand van Jozef Cardijn in de Christelijke arbeidersbeweging. Tevens trok hij expliciet de Vlaamse kaart als lid van het IJzerbedevaartcommité en voorzitter van de Vlaamse vleugel van de christendemocratie.

Het unieke grafteken werd als eerbetoon geschonken door arbeiders en katholieke instellingen en verwijst naar de levensfilosofie van Jef Deschuyffeleer waarin het zaaien en oogsten vanuit de katholieke arbeidersleer centraal stond. Om diezelfde reden werd ook de wervende epigrafie aangebracht.

architecturale waarde

Representatief voorbeeld van een modernistisch grafteken in gefrijnde blauwe hardsteen. Het materiaalgebruik getuigt van de eeuwenoude traditie om blauwe hardsteen voor graftekens te gebruiken. De vormgeving van het grafteken met een stèle, een zerk met getrapte vormgeving zonder in steen gesculpteerde decoratie en zorgvuldig gefrijnde en gebouchardeerde afwerking is representatief voor de versobering doch kwalitatieve afwerking die de graftekens kenmerkt in de tweede helft van de 20ste eeuw.

artistieke waarde

Het grafteken is het enige funeraire werk binnen het oeuvre van de kunstenaar Oscar De Clerck, één van de meest toonaangevende beeldhouwers uit de twintigste eeuw in Vlaanderen. De samenwerking tussen Oscar De Clerck en de grafmaker Julien Menten die later ook het grafteken van Oscar De Clerck in Zaventem maakte, zorgt voor een uniek ensemble.

De bronzen engel met de korenschoof in de hand en het kruis omgeven door een korenaar verwijzen naar het leven en gedachtengoed van Jef Deschuyffeleer terwijl de vormgeving representatief is voor de naoorlogse stijl van Oscar De Clerck. Het grafteken met de grafsculptuur is een uniek en kwalitatief uitgevoerd kunstwerk dat gerealiseerd werd in een periode waarvan algemeen wordt aangenomen dat het een periode van verval voor de grafsculptuur is.

volkskundige waarde

Uitzonderlijk laat voorbeeld van een grafteken dat geschonken werd door vrienden, kennissen en sympathisanten. Het een late getuige van de gewoonte die in de 19de eeuw ontstond om graftekens te schenken voor maatschappelijk gewaardeerde burgers met onder andere artistieke, sociale of historische verdienste.

De plaats waar Jef Deschuyffeleer werd bijgezet, in de cirkel rond de calvarie van Wemmel, een bijzonder gegeerde en prestigieuze plek, getuigt van het belang dat de gemeente aan Jef Deschuyffeleer toebedeelde in 1959.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grafteken Deschuyffeleer

G. Van Campenhoutstraat zonder nummer (Wemmel)
Modernistisch hardstenen grafteken uit 1959 voor de politicus Jozef Schuyffeleer. Het is het enige funeraire ontwerp van beeldhouwer Oscar De Clerck.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Graf en grafteken Deschuyffeleer

G. Van Campenhoutstraat zonder nummer (Wemmel)