erfgoedobject

Grafteken Deschuyffeleer

bouwkundig element
ID
307069
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307069

Juridische gevolgen

Beschrijving

Modernistisch hardstenen grafteken uit 1959 voor de politicus Jozef Schuyffeleer. Het is het enige funeraire ontwerp van beeldhouwer Oscar De Clerck.

Jozef Deschuyffeleer werd geboren in Laken-Heizel in 1913 en stierf onverwacht te Leuven in 1959. Hij bouwde een carrière uit binnen de katholieke politieke en sociale zuil. In 1931 werd hij nationaal propagandist van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en nog hetzelfde jaar algemeen secretaris van de KAJ en van 1935 tot 1943 was hij nationaal voorzitter en na de Tweede Wereldoorlog behartigde hij de internationale belangen van de KAJ. Hij was daarmee een van de eerste medewerkers van Jozef Cardijn.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Jozef Deschuyffeleer betrokken bij de verzetsgroep Socrates die Joodse kinderen en onderduikers hielp. Hij hield op de eerste IJzerbedevaart na de Tweede Wereldoorlog (1946) een verzoenende toespraak. Tevens ijverde hij om een nieuwe IJzertoren op te trekken. In 1949 werd hij lid van de ‘Beheerraad van het Komité van de v.z.w. “Bedevaart naar de Graven van den IJzer” ‘.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd hij voorzitter van ACV-Brussel (1944-1949). Hij stond mee aan de wieg van de  Christelijke Volkspartij (CVP) waarvan hij tussen 1949 en 1959 voorzitter was. Daarnaast was hij sinds 1948 ondervoorzitter en sinds 1951 nationaal secretaris van het ACW. In 1958 werd hij senator voor het arrondissement Brussel. Jozef Deschuyffeleer stierf hij onverwacht in 1959.

Historiek van het grafteken

Jozef Deschuyffeleer werd begraven op 25 juni 1959. In december van datzelfde jaar werden een beschermcomité en actiecomité opgericht om een grafteken op te richten voor Deschuyffeleer.  Het beschermcomité zocht Oscar De Clerck aan om het grafteken te ontwerpen. Het grafteken werd onthuld op 25 juni 1960 naar aanleiding van de herdenking van het overlijden van Jozef Deschuyffeleer.

Doel van het grafteken was niet enkel het graf af te werken maar ook het leven, werk en gedachtegoed van Jozef te herdenken. Stani De Rijck merkte in zijn inhuldigingstoespraak op: “In een brons-relief heeft de kunstenaar uw leven willen boetseren. De steeds voortschrijdenden engel draagt de garve van de rijke oogst. Hij gaat op verovering, steeds op verovering. Hij gaat niet alleen. Hij wenkt en roept dat iedereen volge. […] De engel, die wij op deze grafzerk zien, is niet het zinnebeeld van de brave, goedige, geduldige, luisterende Christen, het is de dynamische, strijdende, diepgelovige, steeds veroverende Christen.”

Hostyn vermeldt het grafteken voor Jozef Deschuyffeleer als enige funeraire realisatie van Oscar De Clerck. 

Beschrijving

Modernistisch hardstenen grafteken bestaande uit een zerk met stèle. Het graf wordt afgedekt met een rechthoekige grondplaat waarop een getrapte, naar achter toe versmallende zerk is geplaatst. Op de zerk ligt het opschrift in opgelegde metalen letters: Jozef/ Deschuyffeleer/ 1913 – 1959/ Gaby Delvoye/ 1920-2000. Achter de zerk staat een stèle bestaande uit een gepikte plaat tussen twee flankerende stijlen. Op de gepikte plaat hangt een bronzen afbeelding van een zegevierende engel met in de hand een bussel korenaren. De bronzen sculptuur is voorzien van een bronzen naamplaatje OSCAR DE CLERCK. Onder de engel staat een metalen Latijns kruis met een korenaar en ernaast de tekst Weest werkers/ van het woord/ geen hoorders alleen/ (Jakobus. 1.).

  • KADOC Leuven, archief Jef Deschuyffeleer, map 12, Stani De Rijck.
  • HOSTYN N. 1992:  Beeldhouwer Oscar De Clerck 1892-1968 kunstschilder Jan De Clerck 1881-1962, Oostende.

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Ommuurde begraafplaats


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grafteken Deschuyffeleer [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307069 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.