Beschermd monument

Pastorie Sint-Petrusparochie met omheiningsmuur en poort

Beschermd monument van 18-11-1991 tot heden

ID
1141
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1141

Besluiten

Pastorie Sint-Petrusparochie met ommuring, poort en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1991  ID: 2402

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de 17de-eeuwse pastorie van de Sint-Petrusparochie met inbegrip van de omheiningsmuur en de toegangspoort. De pastorie is met de tuin ook als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en architecturale waarde van de pastorie van Rotselaar met inbegrip van de ijzerzandstenen ommuring als volgt: "als een gaaf bewaarde 17de-eeuwse pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl met karakteristieke typologie; een dubbelhuis ingeplant in een ruime, geheel ommuurde pastorietuin, bovendien een mooi voorbeeld van de rijke en gevarieerde norbertijnenarchitectuur in ons land."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000766, Pastorie en tuin (PAESMANS G., 1991).


Waarden

De pastorie met inbegrip van de ijzerzandstenen ommuring en poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie met tuin

Pastorijstraat 6 (Rotselaar)
Ommuurde 17de-eeuwse pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl met inrijpoort met jaartal 1644 en pastorietuin van 57 are; pastorietuin in 1912 heraangelegd en uitgerust met een Lourdesgrot.