Pastorie Sint-Petrusparochie met omheiningsmuur en poort

Beschermd monument van 18-11-1991 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Rotselaar
Deelgemeente Rotselaar
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat 6 (Rotselaar)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24094/107.1
  • 4.01/24094/122.1
  • OB001098

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie

Pastorijstraat 6, Rotselaar (Vlaams-Brabant)

17de-eeuwse traditionele bak- en zandsteenbouw met gebruik van ijzerzandsteen, omheiningsmuur met inrijpoort met jaartal 1644.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de 17de-eeuwse pastorie van de Sint-Petrusparochie met inbegrip van de omheiningsmuur en de toegangspoort. De pastorie is met de tuin ook als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en architecturale waarde van de pastorie van Rotselaar met inbegrip van de ijzerzandstenen ommuring als volgt: "als een gaaf bewaarde 17de-eeuwse pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl met karakteristieke typologie; een dubbelhuis ingeplant in een ruime, geheel ommuurde pastorietuin, bovendien een mooi voorbeeld van de rijke en gevarieerde norbertijnenarchitectuur in ons land."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000766, Pastorie en tuin (PAESMANS G., 1991).

Waarden

De pastorie met inbegrip van de ijzerzandstenen ommuring en poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.