Beschermd monument

Home Pays de Charleroi

Beschermd monument van 25-07-2008 tot heden

ID
11411
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11411

Besluiten

Vakantietehuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-2008  ID: 4527

Beschrijving

Het vakantiehuis Pays de Charleroi is beschermd als monument. De bescherming omvat het gebouw aan de Noordzeedreef, met inbegrip van de zone tussen de ingang en de straat waar zich de omhaagde toegangstrappen bevinden. Het losstaande gebouw ten zuidwesten van het vakantiehuis is niet opgenomen in de bescherming als monument.Waarden

De voormalige Home Au Pays de Charleroi is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Deze home is van belang voor de sociale geschiedenis en heeft daarnaast een architectuurhistorische waarde.
Deze voormalige home vormt een belangrijke schakel in de evolutie van het sociaal toerisme in België. De kinderhomes werden sinds de tweede helft van de 19de eeuw opgericht als een reactie op de gevolgen van de industrialisatie en de slechte leefomstandigheden in de steden. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling lag in het interbellum. De home Au pays de Charleroi werd opgericht door de socialistische vzw Au Pays de Charleroi Les Femmes Prévoyantes.
Deze kinderhome daterend van 1950 vertoont een zakelijke functionele stijl aansluitend bij de interbellum architectuur met name het modernisme - naar ontwerp van architect Gaston De Bruycker (Sint- Idesbald). Maximale verlichting en verluchting, belangrijke doelstellingen bij de realisatie van een home, werden door een doordachte inplanting en opbouw van het gebouw optimaal verwezenlijkt. De functionele opbouw wordt gekarakteriseerd door de nagenoeg u-vormige plattegrond en de horizontaal uitgewerkte gevels met hoger uitstekende halfronde trappenkokers als verticale accenten. Typerend is tevens het materiaalgebruik: het gebruik van gele sierbaksteen in afwisseling met de rode betegeling en het betonnen schrijnwerk in combinatie met ijzeren raamwerk.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Home Pays de Charleroi

Noordzeedreef 1-3 (Koksijde)
Home opgetrokken in 1950, ter vervanging van een drieledig gebouw, naar ontwerp van architect Gaston De Bruyker, als dus danig gesigneerd in de plint van toegangstrap.