Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Petrusparochie en tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-11-1991 tot heden

ID: 1144   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1144

Besluiten

Pastorie Sint-Petrusparochie met ommuring, poort en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 18-11-1991  ID: 2402

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de pastorie van de Sint-Petrusparochie en de tuin. De pastorie en de omheiningsmuur rond het domein zijn eveneens als monument beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de pastorietuin als volgt: "als omkadering van en integraal onderdeel van het pastoorsverblijf."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000766, Pastorie en tuin (PAESMANS G., 1991).


Waarden

De pastorie en tuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie met tuin

Pastorijstraat 6 (Rotselaar)
Ommuurde 17de-eeuwse pastorie in traditionele bak- en zandsteenstijl met inrijpoort met jaartal 1644 en pastorietuin van 57 are; pastorietuin in 1912 heraangelegd en uitgerust met een Lourdesgrot.