Beschermd monument

Gemeentehuis Kampenhout

Beschermd monument van 18-04-1994 tot heden
ID: 1145   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1145

Besluiten

Gemeentehuis en dorpskern van Kampenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2666

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis te Kampenhout, is beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig gemeentehuis van Kampenhout is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Lucie

Kerkstraat 34 (Kampenhout)
In 1883 liet het echtpaar Bouchez-Nijpels ter plaatse van een gesloopte hoeve, vlak tegenover de kerk, een villa bouwen voorzien van stallen en koetshuis en bijhorend park.