Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Akker

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden

ID: 1156   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1156

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Akker met lindebomen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2770

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de barokke kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Akker, gedateerd 1702. De kapel is met lindebomen en onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische en esthetische waarde van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker als volgt: "een bescheiden, gaaf bewaarde barokke devotiekapel met in- en uitzwenkende topgevel, in bak- en natuursteen, op de imposten 1702 gedateerd."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000011, Onze-Lieve-Vrouw van den Akker met linden (PAESMANS G., 1993).


Waarden

De kapel O.L.V. van de Akker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Akker

Torenstraat zonder nummer (Rotselaar)
Kleine barokkapel ingeplant tussen 2 linden, baksteenbouw op gecementeerde plint met spaarzaam gebruik van kalk- en ijzerzandsteen, gedateerd 1702.