Beschermd monument

Godshuis Rooms Convent

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID: 11579   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11579

Besluiten

Kloosters en godshuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4262

Beschrijving

Het voormalig godshuis Rooms Convent uit 1330 te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

De zuidvleugel van het voormalig godshuis Rooms Convent, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als vrij gaaf bewaarde 15de-16de-eeuwse godshuisvleugel met oorspronkelijke balklagen, oude binnendeuren, laatgotische haarden met schouwlichamen versierd met respectievelijk vrouwen- en mannenhoofden, een eenvoudige bakstenen haard en twee originele spindenkastjes.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als zijnde een voormalig godshuis, waarvan de stichting teruggaat tot het derde kwart van de 15de eeuw.

sociaal-culturele waarde

als voorbeeld van een godshuis dat qua stichting dateert uit het derde kwart van de 15de eeuw waarvan de gebouwen tot op heden - als eigendom van het O.C.M.W. - hun sociale functie hebben behouden.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuis Rooms Convent

Katelijnestraat 9-19 (Brugge)
Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.