Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 11-12-1980 tot heden

ID: 11617   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11617

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 11-12-1980  ID: 1535

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument. De bescherming omvat het het breedhuis langsheen de Sint-Niklaasstraat, het achterliggende bijgebouw en het gehele perceel waarop de woning is gelegen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke, in casu architectuurhistorische waarde van het burgerhuis als volgt werd gemotiveerd:
"Dit huis, waarvan de gevel vermoedelijk circa 1700 moet gedateerd worden, vertoont een merkwaardig uitwendig aspect. De geschilderde straatgevel heeft een trapgevel met zoldervenster door witstenen moneel ingedeeld, terwijl er ook drie oculi in voorkomen.
De oorspronkelijke situatie van het gebouw is nog duidelijk zichtaar. Opmerkenswaard is ook de gave bewoningstoestand van verschillende interne bouwelementen, onder meer graatgewelven.
Het gebouw is zeer vervallen, doet momenteel dienst als bergplaats en is dringend aan herstelling toe. Immers met zijn mooi geproportioneerde gevel is dit bouwwerk zeker het beschermen waard."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000384, Sint-Niklaasstraat 5-7: huis, advies KCML (1980).


Waarden

Het burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Sint-Niklaasstraat 7 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven travee├źn en twee bouwlagen onder zadeldak. 17de-eeuws uitzicht doch oudere kern. In de loop van de 19de eeuw aanpassen van muuropeningen onder meer in 1851 en later toevoegen van poort. Huidig resultaat van restauratiewerken in 1979 naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).