Dorpskom Koolkerke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1995 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Smallestraat, Arendstraat
Locatie Arendstraat, Smallestraat (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/31005/473.1
  • DW000619
  • OW000406

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Smallestraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Georiënteerde hallenkerk van oudsher omgeven door een kerkhof en sinds de 17de eeuw gelegen rechtover de pastorie.

Pastorie Sint-Niklaasparochie

Arendstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Pastorie bij de Sint-Niklaaskerk opgenomen in het dorpsgezicht "Sint-Niklaaskerk, kerkhof en pastorie" vastgelegd bij M.B. van 9/06/1995. Volgens Wintein lag de pastorie al sinds de 17de eeuw ongeveer op deze plaats.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk, het kerkhof van de Sint-Niklaaskerk en de 19de-eeuwse pastorie met omliggende tuin.

Waarden

De dorpsentiteit met de parochiekerk, het kerkhof en de pastorie met tuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Als zijnde een dorpskom met een typische aanleg, waarin de parochiekerk, het omringende kerkhof met aangepaste begroeiing, met inbegrip van het grafmonument van de eerste gouverneur van West-Vlaanderen, en de 19de-eeuwse pastorie, de belangrijkste componenten zijn. Dit gaaf bewaard, aaneengesloten geheel is een restant van het landelijke Koolkerke, dat als woonuitbreidingsgebied van de Stad Brugge, reeds veel van zijn oorspronkelijk karakter heeft verloren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.