Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Koolkerke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1995 tot heden

ID
11646
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11646

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas met dorpsentiteit, kerkhof en pastorie met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2906

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk, het kerkhof van de Sint-Niklaaskerk en de 19de-eeuwse pastorie met omliggende tuin.



Waarden

De dorpsentiteit met de parochiekerk, het kerkhof en de pastorie met tuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een dorpskom met een typische aanleg, waarin de parochiekerk, het omringende kerkhof met aangepaste begroeiing, met inbegrip van het grafmonument van de eerste gouverneur van West-Vlaanderen, en de 19de-eeuwse pastorie, de belangrijkste componenten zijn. Dit gaaf bewaard, aaneengesloten geheel is een restant van het landelijke Koolkerke, dat als woonuitbreidingsgebied van de Stad Brugge, reeds veel van zijn oorspronkelijk karakter heeft verloren.

historische waarde

Als zijnde een dorpskom met een typische aanleg, waarin de parochiekerk, het omringende kerkhof met aangepaste begroeiing, met inbegrip van het grafmonument van de eerste gouverneur van West-Vlaanderen, en de 19de-eeuwse pastorie, de belangrijkste componenten zijn. Dit gaaf bewaard, aaneengesloten geheel is een restant van het landelijke Koolkerke, dat als woonuitbreidingsgebied van de Stad Brugge, reeds veel van zijn oorspronkelijk karakter heeft verloren.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Smallestraat 11 (Brugge)
Georiënteerde hallenkerk van oudsher omgeven door een kerkhof en sinds de 17de eeuw gelegen rechtover de pastorie.


Pastorie Sint-Niklaasparochie

Arendstraat 14 (Brugge)
Pastorie bij de Sint-Niklaaskerk opgenomen in het dorpsgezicht "Sint-Niklaaskerk, kerkhof en pastorie" vastgelegd bij M.B. van 9/06/1995. Volgens Wintein lag de pastorie al sinds de 17de eeuw ongeveer op deze plaats.