Beschermd monument

Huis Sint-Jan

Beschermd monument van 18-06-1946 tot heden

ID: 11692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11692

Besluiten

Woning Sint-Jan
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-1946  ID: 155

Beschrijving

Het huis Sint-Jan, een 15de-eeuws burgerhuis, is beschermd als monument.Waarden

Het huis genaamd Sint-Jan, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Sint-Jan

Jacob van Maerlantstraat 11-13 (Damme)
* Jacob Van Maerlantstraat nr. 13-15. Huis "Sint-Jan" of "Sint-J(e)an d'Angely", imposant 15de-eeuws patriciƫrshuis in laatgotische stijl met oudere kern, voorheen gekend als het "Van Maerlantmuseum". Beschermd als monument bij R.B. van 18/06/1946. Tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.