Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Wijnmuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
117825
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/117825

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 22-09-2021  ID: 14867

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Wijnmuur is momenteel zichtbaar over een lengte van 1546 meter, oorspronkelijk een circa 3 kilometer lange muur, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw om de wijngaarden op de zuidhelling tegen de koude noordenwind te beschutten.

Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Wijnmuur

Wezemaal (Rotselaar)
De Wijnmuur is momenteel zichtbaar over een lengte van 1546 meter, oorspronkelijk een circa 3 kilometer lange muur, opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw om de wijngaarden op de zuidhelling tegen de koude noordenwind te beschutten.

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)
Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. De Wijngaardberg is wellicht de meest gave berg. Markante terreinovergangen, droogdalen of ‘grebben’ en taluds kenmerken het gebied. De Wijngaardberg telt ook talrijke holle wegen die als landschapselement in de gehele zuidelijke leemstreek geregeld voorkomen. Op de uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen vormen zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.

Andere relaties

Heeft als voorganger

De Wijnmuur

Wezemaal (Rotselaar)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.