Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Columba

Beschermd monument van 06-05-1985 tot heden

ID: 11809   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11809

Besluiten

Parochiekerk Sint-Columba
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1985  ID: 2048

Beschrijving

De classicistische parochiekerk Sint-Columba met oude romaans-gotische delen in de toren en het koor is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van de Sint-Columbakerk als volgt werd gemotiveerd: "Als classicistische kerk van 1774 (architect L.B. Dewez), van baksteen met sobere verwerking van natuursteen voor de sokkel, de hoekkettingen, de deuromlijsting en de geblokte vensteromlijsting. Interieur met vlakke, eenvoudige bepleisterde zolderingen; traveeën gemarkeerd door zuilen met Dorische kapiteel en onderling verbonden door halfronde scheibogen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000482, Uitbreiding bescherming Sint-Columbakerk, advies KCML (1985).


Waarden

De Sint-Columbakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Columba

Kerkplein 25 (Deerlijk)
Parochiekerk, toegewijd aan Sint-Columba, maagd-martelares en patrones van de parochie Deerlijk. Kerk beschermd als monument bij K.B. van 6 mei 1985. Georiëneerd classicistisch bedehuis van 1774 ter vervanging van een romaans-gotische kerk.


Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Colomba

Deerlijk (Deerlijk)
Het huidige instrument werd gebouwd door Théophile Delmotte & zoon in 1907. Na enkele lichte wijzigingen in 1963 en 1987, werd het instrument geheel gerestaureerd door Jan Lapon, in 1998-2000.