Beschermd monument

Windmolen Ter Geest en Ter Zande met machinegebouwen: molen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden
ID: 11810   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11810

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 122

Beschrijving

De stenen windmolen Ter Geest en Ter Zande is beschermd als monument.Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolen Ter Geest en Ter Zande

Waregemstraat 476 (Deerlijk)
Stenen stellingmolen zogenaamd "ter Geest en ter Zande". Naamgeving is de combinatie van de naam van de in 1888 verdwenen "Molen ter Zande" en de nabijgelegen heerlijkheid "ter Geest".