Beschermd monument

Duinpaviljoentje Le Pavillon Elisabeth

Beschermd monument van 11-06-2009 tot heden
ID: 11827   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11827

Besluiten

Duinpaviljoenen en zwembaden
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2009  ID: 4612

Beschrijving

Het duinpaviljoentje Le Pavillon Elisabeth te Wenduine, is beschermd als monument.


Waarden

Duinpaviljoentje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als belangrijke getuige van de groeiende belangstelling voor het ongerepte duinenlandschap tijdens de opkomst en verdere doorbraak van het kusttoerisme.
Als markant oriënteringspunt in het landschap, met name gelegen op een hoge duintop, van oudsher een strategische uitkijkpost waar achtereenvolgens een Corps de garde (18de eeuw), een signaal- (1795) en semafoormast (1806), een douanewachthuis (19de eeuw), een versterkte observatiepost (Eerste Wereldoorlog) en een radarpost (Tweede Wereldoorlog) zijn opgericht
Als gekend gelijknamige Boerenoorlog onder de naam Spioenkop, een verwijzing naar Zuid-Afrikaanse heuvel waar het Boerenleger tijdens (1899-1902) de Britse troepen verslaat.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als illustratie van een pittoreske vorm van vrijetijdsarchitectuur, in oorsprong opgericht in het begin van de 20ste eeuw (1902) en herbouwd na zowel de Eerste (1922) als de Tweede Wereldoorlog (1955), inspelend op de comforteisen van het toenemend aantal vakantiegangers aan de kust.
Als representatief voorbeeld van eenvoudige, doch efficiënte en functionele publieke infrastructuur, met name een hutvormig, open paviljoentje met een constructie die langs alle zijden tegen de wind beschut, vandaar ook gekend als vierwindenhuisje, en tevens een weids panorama biedt op het kust- en achterliggende polderlandschap.
Als herkenbaar voorbeeld van naoorlogse nieuwbouw die zich baseert op de inplanting, bouwtypologie en architecturale kwaliteiten van vroegere toeristische accommodatiegebouwen, meer bepaald de in het begin van de 20ste eeuw opgerichte duinpaviljoentjes, getypeerd door sober en functioneel materiaalgebruik (beton, metselwerk, hout).

sociaal-culturele waarde

Als illustratie van publieke architectuur die inspeelt op de vrijetijdsbeleving, waaraan men, in de verder evoluerende democratisering van de maatschappij in de 20ste eeuw, steeds meer aandacht besteedt en waarvoor men de nodige infrastructuur voorziet met het oog op de toenemende ontspanningsbehoeften.
Als getuige van de toenemende aandacht voor het duinenlandschap, een fenomeen dat mee aan de grondslag ligt voor de opkomst en verdere doorbraak van het kusttoerisme en bijgevolg een belangrijk aspect van de sociale geschiedenis belicht.
Als promotiebeeld bij uitstek voor de badplaats en bij uitbreiding voor de hele Belgische kust, onder meer afgebeeld in de inkomhal van de wereldtentoonstelling te Osaka (Japan) in 1970.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duinpaviljoentje Le Pavillon Elisabeth

Leopold II-laan zonder nummer (De Haan)
De oorspronkelijke duinpaviljoentjes zijn alle opgericht in het begin van de 20ste eeuw. Het duinpaviljoen van Bredene wordt reeds afgebeeld in een vroeg-20ste-eeuwse promotiebrochure van de jonge badplaats en literatuurbronnen vermelden 1902 als bouwjaar voor dat in Wenduine. Na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd.