Beschermd monument

Bosarboretum

Beschermd monument van tot heden

ID
11835
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11835

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4751

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het bosarboretum met de collectie park- en bosbomen en het zaadbomenbestand te Koekelare zijn beschermd als monument. De bescherming omvat zowel de volledige zone met de originele parkarchitecturale invullingen als het bosbestand met de oudste en omvangrijkste Koekelare-dennen, nabij de bezoekersparking bij het domeinbos Grote Vijver.Waarden

Het bosarboretum (collectie park- en bosbomen) en zaadbomenbestand met zogenaamde ‘Koekelare-den’ (Corsicaanse den cv. Koekelare) in het domeinbos Grote Vijver zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

Als één van de weinige specifieke bosarboreta in Vlaanderen waarvan de ligging rechtstreeks verwijst naar de historisch relevante kweekprogramma's van bosbomen die lokaal hun beslag kregen.

artistieke waarde

Als voorbeeld van een nadrukkelijk vormgegeven bosarboretum met gaaf bewaard polygonaal basis-aanlegpatroon en met een uitgebreide collectie park- en bosbomen.

wetenschappelijke waarde

Als uitgebreide, gevarieerde en vrij volledige collectie van park- en bosbomen, waaronder een hoog aandeel coniferen alsook enkele belangrijke zaadboombestanden, in het bijzonder van de zogenaamde 'Koekelare-den'.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bosarboretum Koekelare

Bovekerkestraat zonder nummer, Carrestraat zonder nummer, Litterveldstraat zonder nummer, Provinciebaan zonder nummer (Koekelare)
Het Bosarboretum van Koekelare werd aangelegd in 1945-1946. Het is een deel van het Koekelarebosof of Domeinbos Koekelare. Het arboretum omvat ook een bosplantenkwekerij met zaadbomenbestand van de zogenaamde 'Koekelare den' (Corsicaanse den cv. Koekelare).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koekelarebos, Praatbos en kasteeldomein Ter Heyde

Vladslo (Diksmuide), Bovekerke, Koekelare (Koekelare)
Dit gebied is gelegen op een uitloper van het plateau van Wijnendale. Het omvat de boscomplexen van het Praatbos en de bossen rond Koekelare-Pottebezem met het bijhorende bosarboretum dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. Het arboretum omvat een uitgebreide collectie park- en bosbomen in diverse soorten en variëteiten. Het vertoont een opvallend grondplan met polygonale structuur. In de ankerplaats liggen heel wat brongebieden van beken (Kamarde-, Kasteel- en Westbeek). Rond de brongebieden en in de valleien liggen vaak enkele bospercelen tussen een mozaïek van wei- en akkerlanden. In het Praatbos zijn nog enkele relicten van de Eerste Wereldoorlog waaronder een Duitse begraafplaats, enkele bunkers en een Duits oorlogsgedenkteken. Het zuidelijk gelegen kasteeldomein Ter Heyde ligt ingebed in een bos op het bronniveau van de Kasteelbeek.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.