Beschermd monument

Wegkruis

Beschermd monument van tot heden

ID
11946
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11946

Besluiten

Geografisch pakket Heuvelland
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4268

Beschrijving

Het wegkruis ter nagedachtenis van de terechtstelling van drie katholieke priesters is beschermd als monument.Waarden

Het wegkruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dit kruisbeeld, opgericht in 1909 ter nagedachtenis aan de terechtstelling van drie katholieke priesters, die stierven voor hun geloof, is een blijvende getuige van de godsdiensttwisten, welke de streek troffen tijdens de tweede helft van de 16de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Het betreft een getuige van de volksdevotie. Deze wegkruisen behoren tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met onze Vlaamse cultuurhistorische traditie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkruis

Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)
Kruisbeeld, gelegen aan de voet van de Zwarte Molenberg, op het kruispunt bij de Bellestraat en de Eikelstraat. In 1909 opgericht ter nagedachtenis van drie geestelijken, die aldaar in de tweede helft van de 16de eeuw werd en terechtgesteld.