Wegkruis

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Nieuwkerke
Straat Eikelstraat
Locatie Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33039/711.1
  • OW002203

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wegkruis

Eikelstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Z.nr. Kruisbeeld, gelegen aan de voet van de Zwarte Molenberg, op het kruispunt bij de Bellestraat en de Eikelstraat. In 1909 opgericht ter nagedachtenis van drie geestelijken, die aldaar in XVI B werd en terechtgesteld. Arduinen kruis, waarop drie palmer, kronen en een medaillon met kruis zijn afgebeeld, op vierkante sokkel met opschrift: "D.O.M. Hier stierven voor't katholiek geloove 's avonds

Beknopte karakterisering

Typologiewegkruisen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Het wegkruis ter nagedachtenis van de terechtstelling van drie katholieke priesters is beschermd als monument.

Waarden

Het wegkruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Dit kruisbeeld, opgericht in 1909 ter nagedachtenis aan de terechtstelling van drie katholieke priesters, die stierven voor hun geloof, is een blijvende getuige van de godsdiensttwisten, welke de streek troffen tijdens de tweede helft van de 16de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Het betreft een getuige van de volksdevotie. Deze wegkruisen behoren tot het kwetsbare, kleine culturele erfgoed. Het is een tastbare uiting van de christelijke geloofsovertuiging en aldus ontegensprekelijk verbonden met onze Vlaamse cultuurhistorische traditie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.