Beschermd monument

Oude Markt: Sint-Janspomp

Beschermd monument van 09-11-1994 tot heden
ID: 1195   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1195

Besluiten

Sint-Janspomp en Oude Markt met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 09-11-1994  ID: 2765

Beschrijving

De Sint-Janspomp op de Oude Markt te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Janspomp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Janspomp

Oude Markt zonder nummer (Leuven)
De pomp, genoemd naar de Sint-Jansbron die van oudsher de buurt van drinkwater voorzag, zou dateren uit 1856 en een oudere pomp uit 1702 vervangen.