erfgoedobject

Sint-Janspomp

bouwkundig element
ID: 87632   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87632

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Sint-Janspomp, genoemd naar de Sint-Jansbron die van oudsher de buurt van drinkwater voorzag, zou dateren uit 1856 en een oudere pomp uit 1702 vervangen. Het massieve arduinen pomplichaam heeft de vorm van een kubus met ingesnoerde hoeken en een eikelvormige bekroning. De zijpanelen, met rondboogversiering, dragen het wapenschild van Leuven en twee pompmonden met onderaan twee afgeronde waterbekkens.

De Sint-Janspomp werd als monument beschermd in 1994.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Janspomp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87632 (Geraadpleegd op 28-05-2020)