Sint-Janspomp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Oude Markt
Locatie Oude Markt zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Leuven (actualisaties: 25-09-2006 - 25-09-2006).
  • Adrescontrole Leuven (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Oude Markt: Sint-Janspomp

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1994.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Janspomp

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude Markt en onmiddellijke omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Janspomp, genoemd naar de Sint-Jansbron die van oudsher de buurt van drinkwater voorzag, zou dateren uit 1856 en een oudere pomp uit 1702 vervangen. Het massieve arduinen pomplichaam heeft de vorm van een kubus met ingesnoerde hoeken en een eikelvormige bekroning. De zijpanelen, met rondboogversiering, dragen het wapenschild van Leuven en twee pompmonden met onderaan twee afgeronde waterbekkens.

De Sint-Janspomp werd als monument beschermd in 1994.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Markt

Oude Markt (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.