Beschermd cultuurhistorisch landschap

Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 09-10-1992 tot heden
ID: 11950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11950

Besluiten

De loop van de Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek: bedding en oevers
definitieve beschermingsbesluiten: 09-10-1992  ID: 2450

Beschrijving

De bedding en oevers van de Rivierbeek, de Waardammebeek en de Hertsbergebeek te Oostkamp, Hertsberge en Waardamme zijn beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de wetenschappelijke en esthetische waarde van de Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek als volgt werd gemotiveerd:

wetenschappelijk: de wetenschappelijke waarde wordt bepaald door de vrij meanderende loop van deze beken, een geomorfologisch verschijnsel dat in Vlaanderen zeldzaam is en bijna uniek voor West-Vlaanderen. De meanders worden gekenmerkt door talrijke steile stootoevers en zachte aanslibbingsoevers. Bovendien werden door afsnijding op sommige plaatsen eilandjes gevormd.

esthetisch: de Rivierbeek vloeit door een zachtglooiend en rijk geschakeerd landschap met bossen, kasteelparken en lage weilanden. De Ringbeek stroomt overwegend door een akker- en weilandenlandschap met talrijke bomenrijen. Typisch zijn de meanders die zowel wat hun omvang als hun zeer grillig uitzicht betreft uniek te noemen zijn. Bovendien worden de beken in de open gedeelten van het landschap op veel plaatsen door populierenrijen begeleid. Door de schaarsheid aan storende elementen zijn de beiden beekdelen tevens opmerkelijk gaaf gebleven.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000557, Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek, advies KCML (1992).

Waarden

De loop (bedding en oevers) van de Rivierbeek, de Waardammebeek en de Hertsbergebeek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomeinen Gruuthuyse, De Cellen, Erkegem en Kampveld

Hertsberge, Oostkamp, Waardamme (Oostkamp)
Dit gebied omvat de kasteeldomeinen van Gruuthuyse, De Cellen en Erkegem en de jonge veldontginning van het Kampveld en de Papevijvers gelegen in het vertakte benedenstroomse valleigebied van de Rivierbeek. Het Kanaal Gent-Oostende is begrensd door jaagpaden met hoge opgaande bomenrijen die het landschap structureren. De parkdomeinen gaan terug op oude landhuissites, gesitueerd in het voormalige jachtbosgebied van de Warande ten oosten van Oostkamp, en zijn nog herkenbaar aan dreven, bos- en jachtopzichterswoningen en afhankelijke historische hoeven. De Hertsbergebeek en de Waardammebeek hebben een opvallend goed bewaard meanderpatroon.