Beschermd monument

Herdenkingskapel de Goussencourt of zogenaamde Vliegenierskapel

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 12017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12017

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4637

Beschrijving

De herdenkingskapel de Goussencourt of zogenaamde Vliegenierskapel, in 1923 opgericht op initiatief van Graaf Stanislas Théodoor de Goussencourt en zijn echtgenote ter nagedachtenis van hun zoon graaf Paul de Goussencourt, die in mei 1917 op 25-jarige leeftijd als sergeant-vliegenier zijn leven liet, is beschermd als monument.Waarden

De gedenkkapel voor Paul de Goussencourt, zogenaamd Vliegenierskapel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

artistieke waarde

in casu artistiek-landschappelijke waarde:
Vijfhoekige neogotische kapel in een prachtig kader gelegen, namelijk het vlakke polderland met de IJzertoren op de achtergrond. Een dergelijk uitgewerkt privaat gedenkteken in neogotische stijl is uitzonderlijk, de adellijke afkomst van de Goussencourt speelt hier duidelijk mee. De kapel werd gerealiseerd door architect Emile Deltenre uit Ville-sur-Haine, uit de geboortestreek van Paul de Goussencourt.

historische waarde

in casu historische context:
Private gedenkkapel, door de familie opgericht in 1923 ter herinnering aan hun zoon Paul de Goussencourt die op de plek van de kapel dodelijk neerstortte in 1917.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herdenkingskapel de Goussencourt of zogenaamde Vliegenierskapel

Kapellestraat zonder nummer (Diksmuide)
Herdenkingskapel de Goussencourt of zogenaamde Vliegenierskapel. Landinwaarts gelegen herdenkingskapel. In 1923 opgericht op initiatief van Graaf Stanislas Théodoor de Goussencourt en zijn echtgenote ter nagedachtenis van hun zoon graaf Paul de Goussencourt, die in mei 1917 op 25-jarige leeftijd als sergeant-vliegenier zijn leven liet tijdens een luchtgevecht en hier neerstortte.