Beschermd monument

Gedenkmuur

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden
ID: 12024   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12024

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4637

Beschrijving

Gedenkmuur, hoogst waarschijnlijk ter herinnering aan een Duits vliegenier die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog omkwam, gelegen in het Praatbos te Vladslo, is beschermd als monument.Waarden

Duitse gedenkmuur in het Praatbos, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Gedenkteken dat door een Duitse eenheid, vermoedelijk het Lehr Infanterie Regiment, werd opgericht te midden van een bos. Duitse gedenktekens die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden opgericht en nog steeds bewaard gebleven zijn, zijn heel zeldzaam. Bovendien wijst het gedenkteken door zijn ligging op de kampementen die er in de omgeving waren ingericht en waarvan er nog sporen terug te vinden zijn, waaronder het vlakbij gelegen Lichtspielhaus (bioscoop).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkmuur

Houtlandstraat zonder nummer (Diksmuide)
Duits gedenkteken dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd opgetrokken. Het zou gaan om een gedenkteken van het "Lehr Infanterie Regiment". Dit kon afgeleid worden uit de combinatie van de resterende letters en het overgebleven kenteken ("Gardestern"). Het gedenkteken zou dateren uit augustus 1916.