Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-07-1993 tot heden

ID: 12062   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12062

Besluiten

Oorlogsoord Onze-Lieve-Vrouwhoekje: torenruïne en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1993  ID: 2536

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving van de torenruïne.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de landschappelijke en historische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd:

"Ruïne en omgeving zijn onafscheidbaar: zij zijn de componenten van het oorlogsoord "O.-L.-Vrouwhoekje". Het onbelemmerde uitzicht over de IJzervlakte weerspiegelt nog het strategische belang van deze plaats -het oude kerkhof- tijdens de eerste wereldoorlog. Torenruïne en gedenktekens waaronder de kapel, vormen met de geschiedenis verweven elementen die blijvend herinneren aan de gruwelen van een wereldoorlog."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Advies bij beschermingsdossier Diksmuide, Omgeving torenruïne Onze-Lieve-Vrouw-Hoekje, 1 april 1993.


Waarden

De omgeving van de torenruïne is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje", beschermd als landschap bij K.B. van 05.05.1959, als dorpsgezicht bij M.B. van 16.07.1993 en als monument bij M.B. van 06.09.2002 (met inbegrip van een deel van de omgeving).