Beschermd monument

Franse militaire begraafplaats Sint-Charles de Potyze

Beschermd monument van 12-11-2008 tot heden
ID: 12114   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12114

Besluiten

Franse begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-11-2008  ID: 4555

Beschrijving

De Franse militaire begraafplaats Sint-Charles de Potyze te Ieper, is beschermd als monument.


Waarden

Franse militaire begraafplaats Saint-Charles de Potyze, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Met 3593 doden onder graftekens en nog eens 616 onbekende doden in het massagraf achteraan is dit de tweede grootste Franse begraafplaats in Vlaanderen. De eerste doden werden hier begraven door ambulances van de 17de en l8de Franse divisies in het najaar van 1914 en het voorjaar van 1915. Deze oorspronkelijke graven zouden echter door later oorlogsgeweld vernield raken. De niet meer te identificeren stoffelijke resten kwamen na de oorlog terecht in het massagraf.
Na de oorlog verzamelbegraafplaats van vele Franse graven die niet naar het thuisland werden gerepatrieerd, afkomstig uit de omgeving van Ieper en Poperinge, zelfs vanaf de kust en het IJzerfront. Tot op de dag van vandaag vinden er begravingen plaats van Franse doden, die gevonden worden bij archeologische opgravingen in de streek. Deze begraafplaats is één van de belangrijkste getuigen van de aanwezigheid van Franse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog en hun zware verliezen tijdens grote en kleinere slagen en gevechten in de Ieperboog of aan het IJzerfront.

artistieke waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en artistieke waarde:
Aanleg van de rijen graven in perfecte symmetrie. Toegangszuilen met de militaire symboliek, zoals in de jaren '20 ooit voorgeschreven was, namelijk een zwaard met een laurierkrans (een zwaard als symbool van kracht, terug te vinden in het wapenschild van het Franse leger, laurier als symbool van de overwinning). Het meest opvallende architecturale element op de begraafplaats is de ingetogen beeldengroep van J. Fréour, uitgevoerd in een donkere steensoort. Deze is duidelijk geïnspireerd op een Bretoense calvaire, verwijzend naar de vele Bretoenen die in Vlaanderen het leven gelaten hebben.
De aanplantingen op de begraafplaats zijn eerder schaars, de grasvlakte overheerst. Bij de graven zelf zijn geen bloemperken aanwezig.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en artistieke waarde:
Aanleg van de rijen graven in perfecte symmetrie. Toegangszuilen met de militaire symboliek, zoals in de jaren '20 ooit voorgeschreven was, namelijk een zwaard met een laurierkrans (een zwaard als symbool van kracht, terug te vinden in het wapenschild van het Franse leger, laurier als symbool van de overwinning). Het meest opvallende architecturale element op de begraafplaats is de ingetogen beeldengroep van J. Fréour, uitgevoerd in een donkere steensoort. Deze is duidelijk geïnspireerd op een Bretoense calvaire, verwijzend naar de vele Bretoenen die in Vlaanderen het leven gelaten hebben.
De aanplantingen op de begraafplaats zijn eerder schaars, de grasvlakte overheerst. Bij de graven zelf zijn geen bloemperken aanwezig.

sociaal-culturele waarde

Grafstèles voor moslims en joden onderstrepen het internationale en interculturele aspect van de Eerste Wereldoorlog, toen ook koloniale troepen als onderdeel van het Franse leger in de Ieperboog en aan het IJzerfront werden ingezet.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Franse militaire begraafplaats Sint-Charles de Potyze

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Nabij de huidige begraafplaats bevond zich vóór de oorlog een schooltje. In de aangrenzende tuin werden de doden begraven.