Beschermd monument

Houten noodwoning

Beschermd monument van tot heden

ID
12116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12116

Besluiten

Noodwoning Koning Albertfonds type Zanen & Moenaert
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2010  ID: 4770

Beschrijving

Houten noodwoning gebouwd door het Albertfonds te Sint-Jan, waarschijnlijk uit 1920, is beschermd als monument.Waarden

Noodwoning Koning Albertfonds type Zanen & Moenaert, met inbegrip van aanbouw en het stuk perceel vóór de barak, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een houten noodwoning die getuigt van de moeilijke periode van de wederopbouw van de Verwoeste Gewesten, toen er na de Eerste Wereldoorlog een nijpend tekort aan woningen ontstaan was die steeds schrijnender werd naarmate de gevluchte bevolking huiswaarts terugkeerde. Het voorzien van houten gestandaardiseerde en demonteerbare noodwoningen zoals het nu nog bewaarde exemplaar in Sint-Jan was een poging om tijdelijk een oplossing te bieden aan het probleem van de woningnood.
Als zijnde één van de weinige bewaarde houten barakken van het type Zanen & Moenaert die na de Eerste Wereldoorlog massaal werden opgetrokken.
Als zijnde een noodwoning, die als een tijdelijke oplossing was geconcipieerd en hierdoor uit weinig duurzame materialen is opgetrokken maar desondanks vrij goed en in situ bewaard gebleven is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een type barak die speciaal ontworpen was opdat ze op een efficiënte manier opgetrokken kon worden. De barak van het type Zanen & Moenaert was een houten demonteerbare en gestandaardiseerde barak, die als een bouwpakket werd geleverd en door gespecialiseerde arbeiders in principe op één dag opgetrokken kon worden. De bewoners hadden de keuze uit verschillende types kaders die men kon gebruiken volgens de eigen gewenste indeling van de woonst, waarop geprefabriceerde muurplaten geplaatst konden worden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een houten barak die getuigt van de moeilijke omstandigheden waarin de teruggekeerde bevolking in de eerste naoorlogse jaren diende te leven. De houten barak, nauwelijks 6x6m groot, diende als woning voor een volledig gezin en bleef van alle luxe gespeend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Houten noodwoning

Brugseweg 164 (Ieper)
Houten noodwoning gebouwd door het Albertfonds, waarschijnlijk uit 1920, thans gebruikt als atelier door schoenmaker.