Duits-Britse bunker Goumier Farm

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Sint-Jan
Straat Briekestraat
Locatie Briekestraat 59 (Ieper)
Alternatieve naam Gournier Farm; Candid Troere Hof

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/1067.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duits-Britse bunker Goumier Farm

Briekestraat 59, Ieper (West-Vlaanderen)

Bovengrondse betonnen constructie, bestaande uit 2 delen, zijnde een Duitse bunker met 2 ruimtes en een Britse bijbouw (beschermingsmuur) die later werd toegevoegd aan de oostkant.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers, gedenktekens
DateringWO I

Beschrijving

De bovengrondse betonnen constructie, bestaande uit 2 delen, zijnde een Duitse bunker met 2 ruimtes en een Britse bijbouw (beschermingsmuur) die later werd toegevoegd aan de oostkant, is beschermd als monument.

Waarden

Duits-Britse bunker (Eerste Wereldoorlog) Goumier Farm, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een in oorsprong Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan de geallieerde verovering ervan op 31 juli 1917, op de eerste dag van de Slag bij Pilkern (Derde Slag bij leper) heel wat bloedvergieten kostte. Vanuit de bunker, die opgetrokken was in de hoevegebouwen van Goumier Farm, zouden Duitse mitrailleurs veel slachtoffers maken bij de geallieerde aanvallers.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een in oorsprong Duitse bunker, die na de verovering ervan tijdens de Derde Slag bij leper, door Britse genietroepen is aangepast in functie van de veranderde frontsituatie. Daar de voormalige veilige, en dus zwakker opgetrokken achterzijde van de constructie nu aan de frontzijde was komen te liggen, werden aan deze zijde bijkomende beschermende betonnen muren opgetrokken om deze zijde extra te versterken.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met onder meer de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.