Beschermd monument

Duits-Britse bunker Goumier Farm

Beschermd monument van 24-06-2013 tot heden

ID
12117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12117

Besluiten

Duits-Britse bunker Goumier-Farm
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2013  ID: 5191

Beschrijving

De bovengrondse betonnen constructie, bestaande uit 2 delen, zijnde een Duitse bunker met 2 ruimtes en een Britse bijbouw (beschermingsmuur) die later werd toegevoegd aan de oostkant, is beschermd als monument.Waarden

Duits-Britse bunker (Eerste Wereldoorlog) Goumier Farm, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een in oorsprong Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, waarvan de geallieerde verovering ervan op 31 juli 1917, op de eerste dag van de Slag bij Pilkern (Derde Slag bij leper) heel wat bloedvergieten kostte. Vanuit de bunker, die opgetrokken was in de hoevegebouwen van Goumier Farm, zouden Duitse mitrailleurs veel slachtoffers maken bij de geallieerde aanvallers.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en historische contextwaarde:
Als zijnde een in oorsprong Duitse bunker, die na de verovering ervan tijdens de Derde Slag bij leper, door Britse genietroepen is aangepast in functie van de veranderde frontsituatie. Daar de voormalige veilige, en dus zwakker opgetrokken achterzijde van de constructie nu aan de frontzijde was komen te liggen, werden aan deze zijde bijkomende beschermende betonnen muren opgetrokken om deze zijde extra te versterken.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de Grooten Oorlog die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met onder meer de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duits-Britse bunker Goumier Farm

Briekestraat 59 (Ieper)
Bovengrondse betonnen constructie, bestaande uit 2 delen, zijnde een Duitse bunker met 2 ruimtes en een Britse bijbouw (beschermingsmuur) die later werd toegevoegd aan de oostkant.