Beschermd monument

Elzenwalle Brasserie Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden
ID: 12132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12132

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-2009  ID: 4598

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Elzenwalle Brasserie Cemetery te Voormezele, is beschermd als monument.


Waarden

Britse militaire begraafplaats Elzenwalle Brasserie Cemetery, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats door gevechtseenheden aangelegd bij een brouwerij tussen februari 1915 en november 1917. De begraafplaats bestaat in feite uit een verzameling van kleine regimentsbegraafplaatsen, die uit korte rijen bestaan. Nu liggen er 108 Britten en 41 Canadezen begraven.

artistieke waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Aan straatzijde wordt de begraafplaats niet omheind, aan de andere zijden is er de typische bakstenen ommuring. Links en rechts van het Cross of Sacrifice vooraan zijn er trapjes om de iets hoger gelegen begraafplaats te betreden. Langs de randen zijn essen aangeplant.

historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Begraafplaats ontworpen door G.H. Goldsmith. Aan straatzijde wordt de begraafplaats niet omheind, aan de andere zijden is er de typische bakstenen ommuring. Links en rechts van het Cross of Sacrifice vooraan zijn er trapjes om de iets hoger gelegen begraafplaats te betreden. Langs de randen zijn essen aangeplant.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elzenwalle Brasserie Cemetery

Kemmelseweg zonder nummer (Ieper)
Deze begraafplaats werd genoemd naar de brouwerij, die tegenover de begraafplaats gelegen was. De begraafplaats is ontworpen door G.H. Goldsmith.