Persoon

Goldsmith, George Hartley

ID
1203
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1203

Beschrijving

George Hartley GOLDSMITH (1886 – 1967): Als assistent-tekenaar had Goldsmith reeds bij Edwin Lutyens ervaring opgedaan in de periode 1907-1910. Tijdens de oorlog diende hij als majoor. Als uitvoerend architect van de I.W.G.C. ontwierp hij 67 begraafplaatsen, die voornamelijk onder de verantwoordelijkheid vielen van hoofdarchitect Lutyens.

Principes van de ‘Imperial War Graves Commission’. Reeds vroeg in de oorlog werd beslist dat de Britse doden niet mochten gerepatrieerd worden, onder meer omwille van hygiënische en financiële redenen. Bovendien werd het standpunt ingenomen dat alle doden, ongeacht rang of stand, gelijk behandeld moesten worden. Hiermee wou men voorkomen dat enkel vermogende families hun familieleden konden laten overbrengen naar het thuisfront. Dit verbod lokte tijdens en na de oorlog hevige protesten uit bij de Britse publieke opinie. Protesten die de nieuwbakken instelling maar met moeite wist te trotseren. Er zijn verhalen bekend van familieleden die clandestien poogden hun geliefden zelf te ontgraven en over te brengen. En hier en daar zijn nog unieke uitzonderingen op deze regel bewaard gebleven, zoals op het kerkhof van Zillebeke, waar enkele private Britse graftekens staan.

Het gelijk behandelen van de doden zou in de na-oorlogse aanleg van de begraafplaatsen en de oprichting van gedenktekens voor vermisten opgevolgd worden. De vier belangrijkste pijlers van de ‘War Graves Commission’ zijn:

- iedere dode moet individueel herdacht worden op een grafsteen of op een monument

- de grafstenen en monumenten moeten permanent en duurzaam zijn

- de grafstenen zijn uniform qua ontwerp

- er mag geen onderscheid gemaakt worden naar rang of stand.

De Britse graven werden na de oorlog in de mate van het mogelijke ongemoeid gelaten. Begraafplaatsen van minimum 40 graven werden in principe ter plekke behouden. Door de oorlogsomstandigheden is de aanleg van dergelijke ‘oorspronkelijke begraafplaatsen’ vaak niet gestructureerd verlopen, waardoor ze een onregelmatige aanleg hebben. Soms werden meerdere kleinere begraafplaatsen omgevormd tot één grote begraafplaats. Toch moesten heel wat lijken na de oorlog ontgraven worden, omdat ze geïsoleerd of op te kleine begraafplaatsen lagen. Deze werden ‘geconcentreerd’ op bestaande begraafplaatsen of op nieuw aangelegde verzamelbegraafplaatsen. De Belgische staat kocht de gronden aan waarop de Britse begraafplaatsen werden aangelegd en schonk ze ‘voor eeuwig’ aan het Britse volk. Hieraan herinneren de zogenaamde drietalige ‘landplaten’, die op alle Britse begraafplaatsen terug te vinden zijn. De architecten Het feit dat geliefden niet mochten worden gerepatrieerd, wou men compenseren met een kwalitatief hoogstaande aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen. Vandaar dat heel veel aandacht werd besteed aan de architectuur van de begraafplaatsen.

Eerst drie, later vier ‘principal architects’ werden aangezocht om de aanleg van Britse militaire begraafplaatsen op het vasteland vorm te geven. Het gaat om de befaamde Edwin Lutyens, Reginald Blomfield, Herbert Baker en als laatste Charles Holden. Deze 4 hoofdarchitecten waren vooral werkzaam in België en Frankrijk en waren eindverantwoordelijke voor de aanleg van de begraafplaatsen, die hen toegewezen waren. Hiertoe werden ze bijgestaan door diverse ‘assistent architects’, waarvan W.H. Cowlishaw, G.H. Goldsmith, N.A. Rew, A.J.S. Hutton, J.R. Truelove en W.C. Von Berg in Vlaanderen actief waren. In andere landen waren ook andere architecten actief. Deze uitvoerende architecten zorgden heel vaak voor de feitelijke ontwerpen, die ze vervolgens door de aangestelde hoofdarchitect lieten goedkeuren. De nobelprijswinnaar voor literatuur Rudyard Kipling was verantwoordelijk voor de opschriften die op diverse architecturale elementen van de begraafplaatsen terug te vinden zijn.

Tekst van Hannelore Decoodt, beschermingsdossier DW002414.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abeele Aerodrome Military Cemetery

Dodemanstraat (Poperinge)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van G.H. Goldsmith. Het betreft een rechthoekige, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangspoortje, schuilhuisje, 'Cross of Sacrifice' en twee perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken en opgaande bomen.


Artillery Wood Cemetery

Poezelstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De rechthoekige, ommuurde begraafplaats wordt gekenmerkt door een bakstenen toegangspoort met smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' en twaalf perken met witte grafstenen, dit alles getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Bard Cottage Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt grotendeels met een haag en opgaande bomen omgeven. De 'Stone of Remembrance' aan straatzijde wordt geflankeerd door twee bakstenen toegangsgebouwen, centraal achteraan staat het 'Cross of Sacrifice'. De grafstenen staan eerder onregelmatig verdeeld over zes perken.


Bethleem Farm East Cemetery

Rijselstraat (Mesen)
Britse militaire begraafplaats met graven uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van G.H. Goldsmith. Het betreft een kleine, ommuurde begraafplaats met smeedijzeren toegangshek, een 'Cross of Sacrifice' en enkele rijen witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met opgaande bomen.


Bethleem Farm West Cemetery

Rijselstraat (Mesen)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van G.H. Goldsmith. Het betreft een ommuurde begraafplaats met een 'Cross of Sacrifice' en rijen witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Coxyde Military Cemetery

Robert Vandammestraat (Koksijde)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, naar een ontwerp van E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De toegang tot de begraafplaats wordt geflankeerd door twee pijlers uit witte natuursteen, bekroond met een urne. Er zijn twee schuilhuisje, een 'Stone of Remembrance' centraal vooraan en een 'Cross of Sacrifice' centraal achteraan. De witte graven liggen verspreid over zes perken.


Elzenwalle Brasserie Cemetery

Kemmelseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van G.H. Goldsmith. Deze deels ommuurde begraafplaats met centraal vooraan het 'Cross of Sacrifice' en rondom rond opgaande bomen bevat acht perken met eerder onregelmatig verspreide graven.


Kemmel Chateau Military Cemetery

Nieuwstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog naast de gemeentelijke begraafplaats van Kemmel. De begraafplaats, ontworpen door E. Lutyens en G.H. Goldsmith, wordt gekenmerkt door een toegangsconstructie, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance' en rijen witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


La Brique Military Cemetery No 1

Pilkemseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, aangelegd vanaf mei 1915. De begraafplaats is ingericht door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. Het is een kleine begraafplaats, omgeven door een haag, met een tweeledig toegangshek en rijen witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


La Brique Military Cemetery No 2

Pilkemseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt omheind door een haag, aan straatzijde door een bakstenen muur met smeedijzeren hek. Er is een 'Cross of Sacrifice', een bakstenen schuilgebouw, evenals onregelmatig aangelegde rijen met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


La Laiterie Military Cemetery

Kemmelstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ten noordoosten van Kemmel, ontworpen door E. Lutyens (hoofdarchitect) en G.H. Goldsmith (uitvoerend architect). De begraafplaats wordt deels omgeven door een bakstenen muur, deels door een haag. Behalve de rijen witte grafstenen wordt de begraafplaats gekenmerkt door een ‘Stone of Remembrance’, een ‘Cross of Sacrifice’ en een bakstenen schuilgebouw in classicistische stijl.


Maple Leaf Cemetery

Zakstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, op drie kilometer ten zuiden van Nieuwkerke. De grotendeels ommuurde begraafplaats met langwerpig grondplan, een geplaveid toegangsgedeelte, een 'Cross of Sacrifice' en grotendeels grafstenen uit witte Portland, is ontworpen door G.H. Goldsmith. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en een opgaande boom.


Ramparts Cemetery, Lille Gate

Rijselstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog op de Vestingen van Ieper, naar ontwerp van R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt grotendeels omheind met een haag, behalve aan de waterzijde. De begraafplaats heeft een smeedijzeren toegangshek en een 'Cross of Sacrifice'. De rijen graven zijn eerder onregelmatig geschikt.


Ramscappelle Road Military Cemetery

Brugse Steenweg (Nieuwpoort)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De begraafplaats is deels ommuurd, deels met een haag omheind en heeft een open geplaveide toegang met breed uitgewerkte trap, een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance', twee schuil- en dienstgebouwtjes uit natuursteen en en rijen witte graftekens. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Ridge Wood Cemetery

Kriekstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt omheind met een bakstenen muur en een haag aan straatzijde, met een smeedijzeren toegangshek. Er zijn een 'Cross of Sacrifice', 'Stone of Remembrance' en drie perken met witte grafstenen, dit alles getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Talana Farm Cemetery

Diksmuidseweg (Ieper)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door R. Blomfield en G.H. Goldsmith. De begraafplaats wordt omheind door een haag en getooid met opgaande bomen. Er is een toegangspoort uit witte natuursteen met smeedijzeren hekken, een 'Cross of Sacrifice' en vier perken met witte grafstenen.


The Huts Cemetery

Steenakkerstraat (Ieper)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, na de oorlog vormgegeven door E. Lutyens en G.H. Goldsmith. De begraafplaats is omheind met een muur en afsluitingshagen. De toegang is afgebakend met hoge witte pijlers met geprofileerde kroonlijst. De begraafplaats bevat een 'Cross of Sacrifice', een 'Stone of Remembrance' en een bakstenen schuilhuis, evenals 15 perken met witte grafstenen. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken en opgaande bomen.


Westhof Farm Cemetery

Eikelstraat (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats met doden uit de Eerste Wereldoorlog, ten zuidwesten van Nieuwkerke, ontworpen door G.H. Goldsmith. Het is een kleine, omhaagde begraafplaats met bakstenen toegangspartij, met het 'Cross of Sacrifice' in de noordwestelijke hoek.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Goldsmith [online], https://id.erfgoed.net/personen/1203 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.