Beschermd monument

Zillebeke Churchyard

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden
ID: 12137   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12137

Besluiten

Britse militaire begraafplaatsen
definitieve beschermingsbesluiten: 01-04-2009  ID: 4598

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Zillebeke Churchyard te Zillebeke, is beschermd als monument.Waarden

Britse militaire begraafplaats Zillebeke Churchyard, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Ereperk met enkele van de vroegste militaire oorlogsdoden uit de Salient. Zeker aan het begin van de oorlog werden kerkhoven vaak gebruikt als begraafplaats voor militairen. Enkele Franse graven werden na de oorlog verwijderd. Omdat hier veel hogere officieren liggen, die vaak tot de adel behoorden, wordt ook wel eens gesproken van Aristocrats Cemetery. Heel uitzonderlijk is bovendien dat er 2 particuliere graftekens staan in plaats van de gebruikelijke headstone (typisch Brits grafzerk).

artistieke waarde

Dit ereperk werd ontworpen door W.H. Cowlishaw en bevat naast de klassieke headstones 2 private graftekens. Het grasperk wordt deels omgeven door een haag, deels door de kerkhofmuur, waarin een zitbank is verwerkt. Bloemperken bij de graven en hoge moerascipressen tooien het geheel.

historische waarde

Dit ereperk werd ontworpen door W.H. Cowlishaw en bevat naast de klassieke headstones 2 private graftekens. Het grasperk wordt deels omgeven door een haag, deels door de kerkhofmuur, waarin een zitbank is verwerkt. Bloemperken bij de graven en hoge moerascipressen tooien het geheel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zillebeke Churchyard

Zillebeke-Dorp zonder nummer (Ieper)
Aan het begin van de oorlog werden de omgekomen militairen vaak begraven op bestaande kerkhoven, zoals hier in Zillebeke het geval was. Bij de kerk staan verschillende gedenkplaten. Het Britse militaire ereperk op het kerkhof van Zillebeke is ongeveer 740m² groot. Dit ereperk werd aangelegd door W.H. Cowlishaw.